BAKIZA

KARIBU BARAZA LA KISWAHILI LA ZANZIBAR

Baraza la Kiswahili la Zanzibar (BAKIZA) ni taasisi iliyoanzishwa kwa sheria Na. 4 ya mwaka 2004 ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar. BAKIZA lipo chini ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo.

Chombo hiki kimeundwa kwa madhumuni ya kusimamia masuala yote yanayohusu lugha ya Kiswahili, matumizi, maendeleo, mafanikio na changamoto zake Zanzibar.

 
Dkt. Shein na Maendeleo ya Kiswahili Zanzibar

Tsh. 6,000/=

Utamaduni wa Mzanzibari

Tsh. 5,000/=

Kamusi la Lahaja la Kitumbatu

Tsh. 10,000/=

Kamusi la Lahaja la Kipemba

Tsh. 10,000/=